Kursus Pendek Asas Pengkomputeran Awan dan Servis AWS

Apa yang anda dapat?

Ini adalah beberapa perkara yang dapat anda lakukan dengan Kursus Pendek Asas Pengkomputeran Awan dan Servis AWS.

E-SIJIL

Peserta akan mendapat sijil penyertaan bagi setiap kursus yang dihadiri

MODUL YANG MENEPATI KEHENDAK INDUSTRI

Modul yang ditawarkan merupakan modul yang mengikut kehendak semasa industri

KELAS ATAS TALIAN & HANDS ON

Kelas dijalan secara atas talian dan kami mempraktiskan lebih kepada teknikal berbanding teori

NOTA & BAHAN MODUL EKSLUSIF

Nota, Slide & bahan seperti Virtual Machine Image akan diberikan kepada semua peserta

INTERAKSI BERSAMA KOMUNITI PARC

Berpeluang berinteraksi secara terus dengan tenaga pengajar serta dapat berinteraksi dengan semua komuniti PARC

KELAS INTENSIF BERBAHASA MELAYU

Kelas kami mengfokuskan dalam Bahasa Melayu namun terma teknikal masih digunakan dalam Bahasa Inggeris.

Modul Kursus Pendek Asas Pengkomputeran Awan dan Servis AWS

1

Introduction to cloud Computing

2

Understanding AWS Cloud Services

3

Case study of using Amazon S3

4

Solution architecture

5

Demo : Deploying website on Amazon S3