Asas Linux

Pelajari asas Linux termasuk baris arahan Linux, pelayan Linux, sistem fail dan banyak lagi.

Apa yang anda dapat?

Ini adalah beberapa perkara yang dapat anda lakukan dengan asas Linux.

MEMAHAMI LINUX

Memahami asas Linux menggunakan kedua-dua antara muka grafik dan baris arahan di seluruh sistem operasi Linux.

APLIKASI TEKNIK LINUX

Teroka pelbagai teknik yang biasa digunakan oleh pentadbir sistem Linux dan pengguna akhir untuk mencapai kerja seharian mereka dalam persekitaran Linux.

PENYEDIAAN LENGKAP

Anda akan dapat meneruskan kemajuan anda sebagai pengguna, pentadbir sistem atau pembangun menggunakan set kemahiran yang diperoleh.

Apa yang boleh dipelajari?

1

Pengenalan Linux

Pengenalan asas bagi pengguna yang mempunyai keterbatasan atau tanpa pendedahan sebelumnya kepada Linux, sama ada mereka bekerja di persekitaran individu atau perusahaan.

2

Struktur Direktori Linux

Mentakrif struktur direktori sistem fail pada Linux dan sistem operasi seperti UNIX. Semua fail, sama ada biasa, khas, atau direktori, terdapat dalam struktur direktori.

3

Kebenaran Fail dan Direktori

Pada sistem Linux, setiap fail dan direktori diberikan hak kebenaran untuk pemilik fail, anggota sekumpulan pengguna yang berkaitan, dan orang lain.

4

Memadam, Menyalin, Menamakan Semula

Penjelasan tentang cara memadam, menyalin dan menamakan semula fail menggunakan terminal dengan menggunakan perintah ls dan cd.

5

Pembolehubah Persekitaran

Menerangkan pembolehubah persekitaran umum dalam Linux, perintah yang relevan, dan pilihan konfigurasi.

6

Pemasangan MySQL, PHP, WordPress

Pelajari cara pemasangan dan konfigurasi MySQL, PHP dan WordPress dalam persekitaran Linux. Ia akan memberi anda lebih banyak kawalan ke atas sumber dan konfigurasi anda.

7

Konsep Pangkalan Data

Pemahaman asas mengenai pelbagai jenis pangkalan data dapat membantu pengguna, pembangun, dan pentadbir membuat pilihan terbaik ketika memilih pangkalan data untuk digunakan.

8

SQL untuk Pembangunan

Memanfaatkan SQL untuk pembangunan pada sistem operasi Linux dan pelajari mengenai pelayan SQL di Linux.

9

Memasuki Pangkalan Data

Pelajari mengenai memasuki pangkalan data di Linux menggunakan antara muka terminal dan dari aplikasi tertentu.

10

Pengambilan Bersyarat

Memahami asas pengambilan bersyarat, digunakan untuk melaksanakan perintah tertentu berdasarkan pengujian keadaan.

11

Menukar Data dan Fungsi Penukaran

Fungsi penukaran digunakan untuk menukar nombor menjadi rentetan dan rentetan menjadi nombor. Pelajari cara menukar data dengan asas ini.

12

Joining table

Dapatkan kemahiran untuk menggabungkan dua fail bersama-sama menggunakan bidang yang sama dalam setiap fail sebagai penghubung antara baris yang berkaitan dalam fail.