Kursus PARC

Kursus yang ditawarkan oleh Putera Army Rileks Community kepada masyarakat yang mengandungi silibus dari pelbagai peringkat

Kelas Intensif Linux

Kelas Intensif Linux adalah program latihan yang ditawarkan oleh PARC untuk membantu peserta meningkatkan pemahaman mendalam tentang sistem operasi Linux. Dalam kelas ini, peserta akan mempelajari berbagai aspek Linux, termasuk instalasi, konfigurasi, administrasi, dan pengelolaan sistem.

Kelas Intensif Network

Kelas Intensif Network adalah program latihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang jaringan komputer. Dalam kelas ini, peserta akan mempelajari konsep asas jaringan, termasuk protokol komunikasi, infrastruktur jaringan, dan keselamatan jaringan.

Kelas Intensif Pentester

Kelas Intensif Pentester adalah sebuah kursus latihan dimana tenaga pengajar kami mengfokuskan dalam teknik-teknik yang digunakan dalam penetration testing terutamanya dalam sistem aplikasi web. Dalam kelas ini, peserta akan mempelajari konsep dan teknik pentester dengan lebih mendalam lagi.

Kelas Asas Linux

Kelas asas penggunaan sistem operasi Linux yang kini telah menjadi salah satu sistem utama yang digunakan oleh para pentadbir sistem

Kelas Asas Pengaturcaraan dan Pangkalan Data

Kelas yang mengandungi silibus asas pengaturcaraan laman sesawang dan pangkalan data kepada para peserta yang baru ingin berjinak-jinak mengenali pengaturcaraan laman sesawang dan pangkalan data

Kelas Asas Rangkaian Komputer

Kelas ini disediakan dengan silibus asas rangkaian terutamanya kepada mereka yang berminat dengan teknologi rangkaian yang saban hari menjadi salah satu tunggak dalam sektor teknologi maklumat di Malaysia