Kursus PARC

Kursus yang ditawarkan oleh Putera Army Rileks Community kepada masyarakat yang mengandungi silibus dari pelbagai peringkat

Kursus Pendek Asas Pengkomputeran Awan dan Servis AWS

Kursus ini memberikan pemahaman mendalam tentang pengkomputeran awan dan penggunaan servis AWS, termasuk konfigurasi, pengurusan, dan keselamatan. Peserta akan belajar asas-asas serta aplikasi praktikal dalam pengkomputeran awan.

Kursus Pendek Asas Pengendalian Pelayan Web

Kursus ini bertujuan untuk memberi pemahaman asas tentang pengendalian pelayan web, termasuk pemasangan, konfigurasi, dan penyelenggaraan. Peserta akan mempelajari konsep asas dan aplikasi praktikal dalam pengurusan pelayan web.

Kursus Intensif Linux

Kursus Intensif Linux adalah program latihan yang ditawarkan oleh PARC untuk membantu peserta meningkatkan pemahaman mendalam tentang sistem operasi Linux. Dalam kelas ini, peserta akan mempelajari berbagai aspek Linux, termasuk instalasi, konfigurasi, administrasi, dan pengelolaan sistem.

Kursus Intensif Network

Kursus Intensif Network adalah program latihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang jaringan komputer. Dalam kelas ini, peserta akan mempelajari konsep asas jaringan, termasuk protokol komunikasi, infrastruktur jaringan, dan keselamatan jaringan.

Kursus Intensif Pentester

Kursus Intensif Pentester adalah sebuah kursus latihan dimana tenaga pengajar kami mengfokuskan dalam teknik-teknik yang digunakan dalam penetration testing terutamanya dalam sistem aplikasi web. Dalam kelas ini, peserta akan mempelajari konsep dan teknik pentester dengan lebih mendalam lagi.

Kursus Asas Linux

Kursus asas penggunaan sistem operasi Linux yang kini telah menjadi salah satu sistem utama yang digunakan oleh para pentadbir sistem

Kursus Asas Pengaturcaraan dan Pangkalan Data

Kursus yang mengandungi silibus asas pengaturcaraan laman sesawang dan pangkalan data kepada para peserta yang baru ingin berjinak-jinak mengenali pengaturcaraan laman sesawang dan pangkalan data

Kursus Asas Rangkaian Komputer

Kursus ini disediakan dengan silibus asas rangkaian terutamanya kepada mereka yang berminat dengan teknologi rangkaian yang saban hari menjadi salah satu tunggak dalam sektor teknologi maklumat di Malaysia