Kursus PARC

Kursus yang ditawarkan oleh Putera Army Rileks Community kepada masyarakat yang mengandungi silibus dari pelbagai peringkat

Kelas Asas Linux

Kelas asas penggunaan sistem operasi Linux yang kini telah menjadi salah satu sistem utama yang digunakan oleh para pentadbir sistem

Kelas Asas Pengaturcaraan dan Pangkalan Data

Kelas yang mengandungi silibus asas pengaturcaraan laman sesawang dan pangkalan data kepada para peserta yang baru ingin berjinak-jinak mengenali pengaturcaraan laman sesawang dan pangkalan data

Kelas Asas Rangkaian Komputer

Kelas ini disediakan dengan silibus asas rangkaian terutamanya kepada mereka yang berminat dengan teknologi rangkaian yang saban hari menjadi salah satu tunggak dalam sektor teknologi maklumat di Malaysia