Kursus Intensif Linux: Learn from Elder

Apa yang anda dapat?

Ini adalah beberapa perkara yang dapat anda lakukan dengan Kursus Intensif Linux.

E-SIJIL DAN UJIAN

Peserta akan mendapat dua sijil iaitu sijil penyertaan dan sijil ujian bagi peserta yang lulus.

MODUL YANG MENEPATI KEHENDAK INDUSTRI

Modul yang ditawarkan merupakan modul yang mengikut kehendak semasa industri

KELAS ATAS TALIAN & HANDS ON

Kelas dijalan secara atas talian dan kami mempraktiskan lebih kepada teknikal berbanding teori

NOTA & BAHAN MODUL EKSLUSIF

Nota, Slide & bahan seperti Virtual Machine Image akan diberikan kepada semua peserta

INTERAKSI BERSAMA KOMUNITI PARC

Berpeluang berinteraksi secara terus dengan tenaga pengajar serta dapat berinteraksi dengan semua komuniti PARC

KELAS INTENSIF BERBAHASA MELAYU

Kelas kami mengfokuskan dalam Bahasa Melayu namun terma teknikal masih digunakan dalam Bahasa Inggeris.

Modul Kursus Intensif Linux

1

Pengenalan & Instalasi Linux

Pengenalan asas bagi pengguna yang mempunyai keterbatasan atau tanpa pendedahan sebelumnya kepada Linux, sama ada mereka bekerja di persekitaran individu atau perusahaan.

2

Struktur Direktori Linux

Mentakrif struktur direktori sistem fail pada Linux dan sistem operasi seperti UNIX. Semua fail, sama ada biasa, khas, atau direktori, terdapat dalam struktur direktori.

3

Package Management

Pada sistem Linux, kita dapat mengetahui bagaimana sesuatu aplikasi dipasang dalam sistem pengoperasian

4

Asas Arahan Linux

Penjelasan mengenai arahan asas seperti cara memadam, menyalin dan menamakan semula fail menggunakan terminal dengan menggunakan perintah ls dan cd.

5

Asas Harderning Linux

Dalam modul ini, kita akan mendapat penjelasan bagaimana untuk harderning server linux supaya mengurangkan risiko untuk diceroboh.

6

Remote Management

Memahami lebih mendalam bagaimana untuk mengurus server Linux seperti SSH, VNC, SFTP dan sebagainya

7

Asas Administrasi Sistem Linux

Pemahaman asas dalam mengadministrasi sistem linux dan best-practice yang perlu dilakukan

8

Asas Web Hosting

Pelajari cara pemasangan dan konfigurasi MySQL, PHP dan WordPress dalam persekitaran Linux bagi asas Web Hosting