Asas Pengaturcaraan dan Pangkalan Data

Pelajari asas pengaturcaraan yang lengkap bagi pemula

Apa yang anda dapat?

Ini adalah beberapa perkara yang dapat anda lakukan dengan asas pengaturcaraan.

MEMAHAMI PENGATURCARAAN

Dapatkan gambaran keseluruhan sains komputer, web, dan sains data, serta subjek popular seperti JavaScript dan Python.

MEMBUAT KOD ASAS

Terapkan konsep asas pengaturcaraan seperti pemboleh ubah dan fungsi dengan menulis baris kod pertama anda.

CARI KERJAYA IMPIAN

Tentukan jalan anda setelah meneroka kerjaya yang berbeza dalam bidang teknologi maklumat.

Apa yang boleh dipelajari?

1

Pengenalan Pengaturcaraan

Ketahui asas pengaturcaraan dengan menulis kod komputer untuk membuat program, dan menyelesaikan masalah. Program dibuat untuk melaksanakan algoritma.

2

Pengaturcaraan dengan jenis data

Jenis data adalah klasifikasi data yang menerangkan bagaimana pengaturcara bermaksud menggunakan data. Sebilangan besar bahasa pengaturcaraan menyokong pelbagai jenis data, termasuk bilangan integer, real, string, dan Boolean.

3

Fungsi, Bersyarat, Gegelung

Pelajari fungsi, bersyarat dan gegelung bagi membuat keputusan serta menguji pemboleh ubah, membandingkan dengan pemboleh ubah lain dan menjadikan program bertindak dengan satu cara sekiranya syarat dipenuhi.

4

Pengaturcaraan berorientasikan objek

Pengaturcaraan Berorientasikan Objek (OOP) adalah paradigma pengaturcaraan yang bergantung pada konsep kelas dan objek. OOP sangat popular dan diajarkan sebagai kaedah standard untuk membuat kod bagi sebilangan besar pengaturcara.

5

Git

Git adalah sistem kawalan (sumber terbuka) yang direka untuk mengendalikan segala-galanya dari projek kecil hingga sangat besar dengan cekap dan pantas.